IT audit

Audit úrovne digitalizácie procesov a dátových tokov vo firme

Sú tieto otázky tie, ktorými sa zaoberáte vo firme?


 • Máte Vy a Vaši zamestnanci (spolupracovníci) bezpečný prístup k firemným informáciám?

 • Vedia naši zamestnanci nájsť všetky potrebné dokumenty a informácie?

 • Máte firemné dáta v mobiloch zamestnancov pod kontrolou?

 • Viete aký hardvér na komunikáciu (mobil a Whats app) používajú zamestnanci a akú úroveň zabezpečenia spĺňa?

 • Rozumejú ľudia na pobočke čo od nich vedenie očakáva?

 • Komunikujete medzi predajňami / pobočkami efektívne?

 • Máte produktívne porady a spôsoby spolupráce v dnešnej dobe?

 • Automatizujete dostatočne rutinnú prácu?

 • Digitalizujete doklady a automatizujete prácu s nimi interne aj externe?

 • Viete do 10s nájsť v poradí 13tu vystavenú faktúru tento rok?Čo získate?

 • prehľad o aktuálnom stave vašej firmy z hľadiska digitalizácie, efektivity, dátovej bezpečnosti

 • prehľad stavu v 7 kľúčových oblastiach pre firmu v digitalizácii procesov

 • riešenia a návrhy čo a ako zlepšiť, aby ste mohli napredovať a inovovaťČo nás to bude stáť?

 • niekoľko administratívnych krokov, s ktorými vám pomôžeme

 • audit bude platený po schválení z Európskeho fondu regionálneho rozvojaObsah procesného auditu

1. fyzická inventarizácia používaných IT zariadení (servery, routre, PC, notebooky, mobilné telefóny, tablety…); firemné / súkromné

2. inventarizácia používaného SW; licencie, aktualizácie

3. analýza firemnej organizačnej štruktúry z hľadiska dátového prístupu

4. testovanie bezpečnosti prístupu k firemným dátam a spracovávaným dátam tretích strán (GDPR)

5. testovanie zručností zamestnancov so zameraním na používanie HW a SW

6. analýza bezpečnostných smerníc a pracovných postupov v IT (dátovej) oblasti

7. identifikácia kritických bodov dátovej hrozby (odcudzenie, strata dát)

8. popis základných pracovných postupov / prístupu k práci s dátami vnútri spoločnosti a smerom navonok (mailová komunikácia, práca na spoločných projektoch, kalendár, sledovanie úloh a cieľov, zdieľanie dát)

9. identifikácia aktuálneho stavu firemnej dátovej digitalizácie

10. simulácia kritickej udalosti (fyzické zničenie IT zariadení) a následného obnovenia činnosti firmy


Kde začať, keď chceme audit?

Napíšte, zavolajte nám a ďalšie kroky urobíme spolu.