Kontakt

GRiešenia, s.r.o.

Švermova 1754/28

974 04 Banská Bystrica

e-mail: info@griesenia.sk

telefón: +421915883355


Identifikačné údaje:

IČO: 47027665

DIČ: 2023705629

IČ DPH: SK2023705629